Paleo-aktueel 28 | 2017
FULL COLOUR
2017. 128 blz. Paperback. €19,95
ISBN 9789492444189
Bestellen

Inhoudsopgave

EEN GRAFVELD UIT DE TRECHTERBEKER-PERIODE IN OOSTERDALFSEN:
SPIEGEL VAN EEN COMPLEXE SAMENLEVING?
Youp van den Beld & Henk van der Velde    7

EEN SÖGEL-WOHLDE-ZWAARD UIT HET DAL VAN HET OUDE DIEP BIJ ECHTEN (DR.)
Wijnand van der Sanden & Stijn Arnoldussen    17

GROT, BOT, POT, WEERSTANDSPLOT. ARCHEOLOGISCH EN GEOFYSISCH ONDERZOEK
IN DE GROT LA SASSA (LAZIO, ITALIË)
Wieke de Neef, Luca Alessandri, Burkart Ullrich & Mario Rolfo    27

EEN MULTIFUNCTIONEEL 3D-MODEL: INTERDISCIPLINAIR ONDERZOEK NAAR EEN
OPGEWORPEN HEUVEL TE CRUSTUMERIUM (ITALIË)
Peter Attema, Remco Bronkhorst & Nikolaas Noorda    33

SPECIALISATIES IN GENEZINGSCENTRA IN KLASSIEK EN HELLENISTISCH GRIEKENLAND
(ca. 500-200 v.Chr.)
Anne-Lieke Brem    41

VELDKARTERINGEN IN HET TERPENGEBIED: EEN PILOT IN NOORDELIJK WESTERGO
Angelique Kaspers & Trijneke Sibma    49

EEN VENDELHELM UIT HALLUM? VERSLAG VAN EEN ARCHEOLOGISCHE ZOEKTOCHT
Johan Nicolay, Gert van Oortmerssen, Bertil van Os & Gary Nobles    59

EEN KIJKJE IN DE VROEGMODERNE NEDERLANDSE KEUKEN VANUIT ARCHEOBOTANISCH, HISTORISCH EN EXPERIMENTEEL PERSPECTIEF
Merit Hondelink    69

ACHTER HET PLEISTERWERK: EEN WERELD IN EEN ZUID-FRANSE MUUR
Mans Schepers & Henny Groenendijk    79

NOOTONDERZOEK IN FLEVOLAND. BIJZONDERE BOTANISCHE RESTEN IN HET
18DE-EEUWSE VRACHTSCHIP OO 64A (DRONTEN)
Yftinus van Popta & Morvenna van Rijn    87

ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK NAAR DE GROOTE SCHOUWBURG VAN DE
HEEREN-KOMEDIE TE GRONINGEN
Joshua Veldhuis    97

ONDERZOEK NAAR DE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK VAN MIJNWERKERS TE ADVENT CITY, SPITSBERGEN
Rosanne van Bodegom & Martha de Jong    103

KLIK OP START OM TE BEGINNEN: EEN INTRODUCTIE IN ARCHAEOGAMING
Merel van den Hoek    113

UITGESTORVEN, MAAR NOG NIET VEILIG: HOE KLIMAATVERANDERING
DE MAMMOET BEDREIGT
Wouter Bonhof, Ivo Verheijen & Maarten Loonen    121