Paleo-aktueel 23 | 2012
FULL COLOUR
2012. VII, 118 blz. Paperback. €17,50 
ISBN 9789491431166
Bestellen

Inhoudsopgave

VOORWOORD VII

 

D.C.M. RAEMAEKERS & M.F. VAN OORSOUW

De verbeelding van de prehistorie. Spelen met de oertijd 1

 

D. STAPERT, L. JOHANSEN, M.J.L.TH. NIEKUS, G. VENEMA & H.B. VERSLOOT

Toch vondsten uit het Midden-Paleolithicum bij Noordhorn (Gr.) 9

 

W. DE NEEF, P.M. VAN LEUSEN & K.L. ARMSTRONG

Multidisciplinair onderzoek naar Late-Bronstijd vindplaatsen op de Contrada Damale (CalabriŽ, ItaliŽ) 15

 

E.E. SCHEELE & S. ARNOLDUSSEN

De wallen van Wekerom (Gl.): een midden-Nederlands Celtic field onderzocht 23

 

G.W. TOL & T. KAULING

Opgravingen te Astura (Lazio, Centraal-ItaliŽ): de munten 33

 

W. PRUMMEL, J.T. VAN GENT & E.J.O. KOMPANJE

Walvisbotten uit Friese en Groninger terpen 41

 

A. UFKES

Karolingische bewoning in de vroeg-middeleeuwse ringwalburg van Domburg (Zl.) 49

 

R. KRUISMAN

Hoe de A ooit langs de stad Groningen stroomde 57

 

H.A. GROENENDIJK & H. WOLDRING

Yesse’s voorganger. Oud akkerland onder kloosterterrein in Essen (Haren, Gr.) 65

 

A.G.M. SPIEKHOUT

De bedreiging van kasteelcomplexen met een meervoudige ronde omgrachting 73

 

W.A.B. VAN DER SANDEN & M. TER SCHEGGET

Terug naar het BallooŽrveld (Dr.), deel 2 81

 

A.F.L. VAN HOLK

De verstoorde vindplaats van een scheepswrak in de Noordoostpolder (Fl.) 89

 

Y.T. VAN POPTA

Knooppunt Zuiderzee. Een ruimtelijke analyse van scheepsvindplaatsen in Flevoland 97

 

F. VREDE

Oost-Europese granen in 17e-eeuwse beerputten in Groningen 105

 

S. THASING, R. VAN KLINK, M. SCHEPERS, R.T.J. CAPPERS & E.B.E. BRUNING

Kevers en hun potentie voor onderzoek in het terpengebied 111