Paleo-aktueel 22 | 2011
FULL COLOUR
2011. VIII, 105 blz. Paperback. €15,90 
ISBN 9789077922965
Bestellen

Inhoudsopgave

Voorwoord VII

D. Stapert, g.j. Boekschoten & L. Johansen,
Een Levallois-kern en een bijzondere geslepen bijl van Vlieland (Fr.)   1

E. van de Lagemaat, D. Stapert & L. Johansen,
De kern van Zeijen (Dr.): vuursteenbewerkers groot en klein   9

M.J.L.Th. Niekus,
Ruimtelijke configuraties van mesolithische haardkuilen in Noord-Nederland 16

R. Fens & W. Prummel,
Wilde koeien in de kudde   24

D.C.M. Raemaekers,
Iets nieuws uit Swifterbant (Fl.). Het aardewerk van S25 als sleutel voor nieuwe vergezichten   32

A.L. van Gijn, J. Geuverink, J.J. Wiersma & w.b. Verschoof,
Hunebed D6 in Tynaarloo (Dr.): méér dan een berg grijze stenen?   38

S. Arnoldussen & A. Bouman,
Van de wal en het veld: nieuw archeologisch onderzoek aan Celtic fields 45

D. Postma,
Vroeg-middeleeuwse bouwtradities in het zuidelijke Noordzeegebied   55

H.A. Groenendijk, E. Renken, J. van der Veen & H. Woldring,
Terug naar Vriescheloo (Gr.)   65

W.A.B. van der Sanden,
Terug naar het Ballooërveld (Dr.), deel 1   75

S.r. Kaaijk, R.T.J. Cappers, I.l.c.c. van der Velde, M.s. van Bruggen, F.b.j. Heinrich & A. Ufkes,
‘Appels met peren vergelijken’: een beerputvulling uit Tiel (Gld.) energetisch geschaald   84

L. Verhart,
De vroege correspondentie (1912-1924) van A.E. van Giffen   92

H.T. Waterbolk,
Tjeerd van Andel en het begin van de pollenanalyse in Groningen   100