Paleo-aktueel 20 | 2009
FULL COLOUR
2009. VII, 115 blz. Paperback. €15,90 
ISBN 9789077922460

Bestellen

Inhoudsopgave

Voorwoord vi

L. JOHANSEN, M.J.L.TH. NIEKUS & D. STAPERT
Zwarte vuurstenen uit het Midden-Paleolithicum in Nederland   1

A. CARMIGGELT & D. STAPERT
De ‘biografie’ van de collectie Mauern (1937-1939)   9

D. STAPERT & G.R. BOEKSCHOTEN
Pincevent (Frankrijk) revisited: een winterhuis met haard   17

W. PRUMMEL, M.J.L.TH. NIEKUS, S. VAN DER MEULEN & R. FENS
Mesolithische botten uit het dal van de Tjonger (Fr.)   25

D.C.M. RAEMAEKERS & J. GEUVERINK
Boren bij Doug’s duin. Op zoek naar vindplaatsen bij Swifterbant (Fl.)   32

E. VAN DE LAGEMAAT & I. WOLTINGE
Afgeronde vuurstenen Swifterbant (Fl.):
vuurmakers of afgerond voor schachting?   38

M.J.L.TH. NIEKUS, O. DE GRAAF, L. JOHANSEN,
J. KRIST, D. STAPERT & P. VOS
Neolithische vindplaatsen op de keileemrug Noordhorn-Zuidhorn (Gr.)   43

H. WOLDRING & P. DE BOER
Neolithische boeren in het Groninger kustgebied   51

W.A.B. VAN DER SANDEN
Een speerpunt uit het dal van het Oostervoortsche Diep bij Norg (Dr.)   58

P.A.J. ATTEMA, J.J. DELVIGNE, T.C.A. DE HAAS,
W. DE NEEF, K.I.D. VAN DER VEER & C.G. WILLIAMSON
Survey in de steppe: de tweede veldcampagne
van het D
žarylgač project(De Krim, Oekra´ne)   62

M.C. GALESTIN
Het Romeinse schrijfplankje uit het Friese Tolsum eindelijk ontcijferd   69

H.J. SCHOKKER & H.A. GROENENDIJK
Een Scandinavische amulet uit Middag (Gr.)   77

J.B. VEENSTRA
Friesland in balans   83

F. VREDE
Wat verbouwde men in De Held III (Gr.)?   91

R.F. KRUISMAN
Opgraving in de stad Groningen aan de Grote Markt Oostzijde 2008   96

A.S. BERENDS
Een nieuwe belangrijke vondst van majolica-bakafval in Harlingen (Fr.)  104

A.F.L. VAN HOLK
Scheepswrak gedetecteerd met geofysische technieken   111