Paleo-aktueel 19 | 2008
FULL COLOUR
2008. IX, 225 blz. Paperback. €19,90 
ISBN-13 9789077922460

Bestellen

Inhoudsopgave

Voorwoord   IX

M.J.L.TH. NIEKUS, J. BEUKER, L. JOHANSEN & D. STAPERT
Een tweede ‘Mander’: een recentelijk ontdekt kampement van Neanderthalers (Dr.)    1

D. STAPERT, J. BEEN, J. BEUKER, L. JOHANSEN, M.J.L.TH. NIEKUS & P. WIERSMA
Bladspitsen en andere middenpaleolithische vondsten rond
het glaciale bekken van Steenwijk (Dr. en Ov.)    10

D. STAPERT & L. JOHANSEN
Een bladspits met mogelijke sporen van schachting    20

D. STAPERT
Kunstzinnige vingerwijzingen:
sporen van paleolithische meisjes en jongens    29

P. CLEVERINGA, H. WOLDRING & H. DE WOLF
Sterven op staande voet    39

E. DRENTH & M.J.L.TH. NIEKUS
Ger÷llkeulen en Spitzhauen uit Nederland,
in het bijzonder de provincie Drenthe    46

M.J.L.TH. NIEKUS
Een studie naar de ontwikkeling van
trapeziumvormige pijlbewapening tussen 8100 en 4100 BP    56

I.I.J.A.L.M. DEVRIENDT
De afgeronde vuurstenen artefacten van Swifterbant (Fl.).
Vuurmakers, boren of toch iets anders?    66

I. WOLTINGE, L. JOHANSEN & D. STAPERT
Vuurstenen met afgeronde uiteinden
van Swifterbant (Fl.): vuurmakers?    71

A.L. VAN GIJN
De interpretatie van gebruikssporen:
de afgeronde stukken van Swifterbant (Fl.)    81

E. DRENTH
Een afslag van rode Helgoland-vuursteen uit Emmen (Dr.)    88

M. DE WIT
Onderzoek naar een urnenveld op de Rossumer es (Twente, Ov.)    94

J. ZEILER
"Buzzard-hawking" in de Middeleeuwen -
buizerds als prooi bij de valkenjacht?    144

H. FEIKEN
IJzertijd-bewoning in een dynamisch landschap
gevormd door Vecht en Angstel (Utr.)    102

R.P. EXALTUS & G.L.G.A. KORTEKAAS
Prehistorische branden op Groningse kwelders    115

P. FLOHR & R.T.J. CAPPERS
Akkers gearchiveerd in muren.
Onderzoek naar Romeinse graanverbouw in Karanis (Egypte)    125

H.R. REINDERS
De opgraving van het Huis met de Tobbe in Hellenistisch Halos    135

P.A.J. ATTEMA & T.C.A. DE HAAS
Survey in de steppe: de eerste veldcampagne
van het Dzarylgac projekt (De Krim, Oekra´ne)    142

H.A. GROENENDIJK
De Hassebergril (Sellingen, Gr.) opnieuw bezocht    151

Y. BOEKEMA & H. WOLDRING
Het palynologisch onderzoek
van de Hassebergril (Sellingen, Gr.)    156

J.A.W. NICOLAY
Een gouden pseudo-munthanger uit het Groningse terpengebied.
De 9e-eeuwse elite in beeld    161

J. SCHOKKER, H. WOLDRING, P. CLEVERINGA & J. WALLINGA
Datering landschapsdegradatie te Messchenveld (Dr.)    168

H. WOLDRING, Y.R. NIESINK-VAN DER VEEN & P. CLEVERINGA
Vegetatiehistorie van de onverveende pingo
‘De Oorsprong’ (Noordlaren, Gr.)    174

A.B.M. OVERMEER, A. VAN HOLK & H.R. REINDERS
Een Scandinavische vrachtvaarder uit de Late Middeleeuwen?    184

W.A.B. VAN DER SANDEN & H. LUNING
Kalverliefde in Kroddeburen (Gr.)?    194

C. TULP
Een archeologische begeleiding bij de Nicola´kerk te Appingedam (Gr.)   200

C. TULP
De grachten rond borg Ringenum te Delfzijl (Gr.)    205

Y.I. AALDERS & L. HACQUEBORD
Europese walvisvaarders en Russische jagers
in Green Harbour, Spitsbergen    209

M. DALEMAN
Graven op de Jodenkamp (Groningen)    215

J.J. DELVIGNE
Van Giffen, Steenhuis en het toezicht
bij de afgraving van de wierde van Dorkwerd in 1908    221