Paleo-aktueel 18
Archeologie in 2006
2007. VI, 148 blz. Paperback. €15,90 
ISBN-13 9789077922354

Bestellen

Inhoudsopgave

VVoorwoord VII

H.T. WATERBOLK
Enkele herinneringen aan Jan Dijkstra (29 april 1907 - 20 maart 2006) 1

L. JOHANSEN, M.J.L.TH. NIEKUS & D. STAPERT
Een vreemde vuistbijl, in secondaire positie gevonden bij Dronten (Fl.) 4

D. STAPERT
Bladspitsen en de ‘Grote Trek naar het Westen' van de laatste Neanderthalers in Noordelijk Europa 10

D. STAPERT, J. BEUKER, L. JOHANSEN & M.J.L.TH. NIEKUS
Bladspitsen en pogingen daartoe: souvenirs van de laatste Neanderthalers in Nederland 21

I. WOLTINGE, L. JOHANSEN & D. STAPERT
Een Hamburgien vindplaats bij Sassenhein te Haren (Gr.), met speciale aandacht voor de functie van boren 32

B.I. SMIT
Oppervlaktevindplaatsen uit de steentijd rondom Wildervank (Gr.) 43

F.G. VAN DEN BEEMT
Het Messchenveld te Assen (Dr.): een oorspronkelijke archeologische schatkamer 52

H. WOLDRING, Y. BOEKEMA, P. CLEVERINGA, H. DE WOLF, J. SCHOKKER & J.N. BOTTEMA-MACGILLAVRY
Het Messchenveld (Dr.): ook paleobotanisch, archeologisch en geologisch een vijfsterren-lokatie 58

H.T. WATERBOLK
De huizen van Fochteloo 69

M.C. GALESTIN
Romeinse goden in Friesland 74

J.A.G. VAN ROOIJ, R.T.J. CAPPERS & M. SCHEPERS
De botanische samenstelling van mestkoeken en ashopen in relatie tot de reconstructie van akkervegetaties 80

P.A.J ATTEMA, M. BANNINK, A.J. NIJBOER & G.J.M. VAN OOORTMERSSEN
Het Crustumerium Project (ItaliŽ), verslag van de eerste campagne 87

T.C.A. DE HAAS
Intra-regionaal vergelijkend onderzoek: surveys in de Pontijnse moerassen (ItaliŽ) 93

H. GROENENDIJK & E. KNOL
Marum-Oude Diep en Lellens-Borgweg (Gr.). Aanzet tot nieuwe inzichten in grafbestel door 14C dateringen 100

W. PRUMMEL
Dierenbotten uit een voorde in de Hunze bij Plankensloot (Dr.) 107

P.B. KOOI
Gejut 115

M. DE WIT
Laatmiddeleeuwse sarcofagen en steenkisten in Boksum, gemeente Menaldumadeel (Fr.) 120

M. VAN KRUINING
WŁstungen in het woudgebied: een studie naar verdwenen nederzettingen in Groningen 125

A.B.M. OVERMEER
Het reilen en zeilen aan boord van een zestiende-eeuws overnaads schip 133

J. ZEILER
"Buzzard-hawking" in de Middeleeuwen - buizerds als prooi bij de valkenjacht? 144