Paleo-aktueel 17
Archeologie in 2005
2006. VII, 186 blz. Paperback. €15,90 
ISBN-10 9077922229
ISBN-13 9789077922224

Bestellen

Inhoudsopgave

Voorwoord   vii

O.H. Harsema
Kerstdagen in de ijzertijd: herinneringen aan Sytze en Orvelte (Dr.)    1

D. Stapert
Jeugdige vuursteenbewerkers bij het kampvuur:
een andere visie op Maastricht-BelvťdŤre, Site K (L.)    9

D. Stapert, M.J.L.Th. Niekus & L. Johansen
Curieuze vuistbijlachtigen van Rhenen (Utr.).
Ook eens iets voor kinderen?    18

D. Stapert & L. Johansen
De Hamburg-vindplaats bij Ureterp (Fr.):
een opgraving tijdens de Tweede Wereldoorlog    27

H. Woldring, P. De Boer, J.N. Bottema-Mac Gillavry & R.T.J. Cappers
De palaeoecologie van Duurswold (Gr.):
vroeg-Holocene landschapsontwikkeling    36

M.J.L.Th. Niekus & B.I. Smit
Wie het kleine niet eert…
Micro-driehoeken in het Mesolithicum van Noord-Nederland    45

M. Schepers, R.T.J. Cappers & I. Heijen
Neolithische graanopslag in de Fayum    55

E. Drenth & W. Prummel
De versieringswijze van twee TRB-potten
uit hunebed G2 (Glimmer Es, gem. Haren) (Gr.)    63

S.M. Beckerman
Een pot en een schaal van de laat-Havelte fase
van de Trechterbekercultuur uit Oostrum (Fr.)    69

H. Feiken & E. Knol
Stenen bijlen uit de Groninger klei 75

H. Woldring, Y. Boekema, P.A.J. Attema & J.J. Delvigne
Vegetatieontwikkeling en landgebruik
in de Monte Sparviere (CalabriŽ, ItaliŽ)    82

P.M. Van Leusen & P.A.J. Attema
De veldverkenning SIBA2004-5 rond Francavilla
Marittima (CalabriŽ, ItaliŽ): eerste resultaten 90   139

L. Alessandri
Protohistorische vindplaatsen in en rond Tusculum
(gemeente Monte Porzio Catone, Albaanse heuvels, ItaliŽ)    97

B.H.C. Westerink & E. Taayke
Bijzondere vondsten bij Harssens (Gr.)    103

N. Oome & P.A.J. Attema
Portieri, een Hellenistische site
in de voetheuvels van de Sibaritide (CalabriŽ, ItaliŽ)    108

H.R. Reinders
De Zuidoostpoort van Halos 114

J.H.C.M. Maassen
Posta di Mesa – Een Republikeins heiligdom langs de Via Appia (ItaliŽ)   122

J.A.W. Nicolay
Nieuw licht op de late ijzertijd: twee vermoedelijke
sierknoppen van gordelhaken uit het Friese terpengebied    130

J. Dijkstra & J.A.W. Nicolay
Een terp op de schop: het archeologisch
onderzoek op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden (Fr.)     135

H. Groenendijk
Ter Leringh: olielampjes uit de Laudermarke (Gr.)    142

J.M. Bos & F.B. Saan
Het vroegmiddeleeuwse grafveld van Aalden (Dr.).
Noord-Nederland in de Volksverhuizingstijd    146

O.H. Harsema
Terzijde van de weg naar Santiago, of:
kijken naar waar de neus niet heenwijst    152

O.H. Harsema
Nogmaals over vroege kerkbouw in Noord-Spanje – een aanvulling    159

J. Hielkema
Leeuwarden – de Kelders (Fr.):
archeologische begeleiding bij de bouw van een Horecakelder    165

J.M. Grimm
Het botmateriaal uit een 16e eeuwse beerput
van de Havezate ‘De Kranenburg’ (Ov.)    171

G.J.M. Van Oortmerssen
…En de ton viel niet in duigen.
Conservatie van een waterverzadigde houten emmer    178