Paleo-aktueel 14/15
Archeologie in 2002 & 2003
2005. X, 180 blz. Paperback. Ä16,95 
ISBN 9080739006
Preview (pdf van omslag en voorwerk)
Bestellen

Inhoudsopgave

Voorwoord   ix

H.T. Waterbolk
Het geheim van het oude heideland   1

Veerle Rots, Dick Stapert en Lykke Johansen
Spitsen van Siegerswoude (Fr.), Emmerhout (Dr.)
en Luttenberg (Ov.): Gebruikssporenonderzoek   11

Lykke Johansen, Marcel Niekus en Dick Stapert
Twee vuurmakers van vuursteen van het type Rijckholt   16

R.T.J. Cappers en W.A. Ytsma
Hazelnoten en mobiliteit in het Boreaal   21

Henny Groenendijk
Grote mesolitische afslagbijl uit Trimunt, gem. Marum (Gr.)   27

Wietske Prummel en Marcel J.L.Th. Niekus
De laatmesolithische vindplaats Jardinga:
de opgravingen in 2002 en 2003   31

P.J. Baak, S. Bottema, R.T.J. Cappers en H. Woldring
Vegetatiehistorie van Jardinga (Fr.)   38

Sytze Bottema
Vreemde activiteit en vreemd pollen aan de Tjonger (Fr.)   45

Nicolien Bottema-Mac Gillavry
Hergebruik van hout in de prehistorie?   48

BjÝrn Smit en Daan Raemaekers
Waardevol vuursteen? Waardering en selectie
van steentijdvindplaatsen in pleistoceen Noord-Nederland   54

R.T.J. Cappers, Y. Boekema en S.A. Mulder
Zaadgrootte als domesticatiekenmerk   58

O.H. Harsema
De wereld gezien door vogel-ogen, of: de rol van roof en diefstal
in de verbreiding van de kennis van het agrarische bestaan   64

Elsa Kleine, Henk Woldring, Renť Cappers en Peter Attema
Holocene vegetatiegeschiedenis van de Sibaritide (CalabriŽ,
ItaliŽ): analyse van het pollen-materiaal uit Lago Forano   68

D.C.M. Raemaekers
Over benen werktuigen en deposities van runderhorens. De betekenis van de categorieŽn wild en gedomesticeerd voor de Swifterbantcultuur   74

Ilona Kaptein
ArcheozoŲlogisch onderzoek van paardachtigen
(equidae sp.) uit het vroegneolithische Nabije Oosten   78

J.E.A. Jans en R.T.J. Cappers
Brood- & macaronitarwe in het oude Egypte: een late oogst   82

Sofia Voutsaki
The Argolid, 2000Ė1500 BC: a new project based at the GIA   89

Peter Attema, Rik Feiken, Tymon de Haas,
Martijn van Leusen en Joke Oosterhuis

Survey in het dal van de Astura, 2003   92

S.A. Mulder en R.T.J. Cappers
Een mossenatlas van indicatorsoorten
voor archeobotanisch onderzoek   98

Reinder Reinders
Archeologische vindplaatsen in de vlakte van Soķrpi.
Voorlopige resultaten van de surveys in 2000 en 2002   104

Peter Attema, Jan Delvigne en Martijn van Leusen
Recent onderzoek in de omgeving van de Timpone Motta, Francavilla Marittima (Calabria), en het Raganello Archaeological Project   111

M.A. Tensen, O.M.H. de Vries, J. Hille en R.T.J. Cappers
Moleculair onderzoek aan oude tarwe uit Egypte   117

Pieter Baak
Maalstenen bij de Dogon (Mali)   122

P.B. Kooi en M.J.M. de Wit
Borger revisited, de nederzetting op de Daalkampen (Dr.)   129

Inger Woltinge en Wietske Prummel
Wommels-Stapert (Fr.): botmateriaal
uit de vroege en midden-ijzertijd   134

T. Blokzijl
Wonen en werken: commerciŽle activiteiten en Romeinse kust-villae
in Latium (Midden-ItaliŽ)   139

J.T. Zeiler
Paardenrookvlees uit Kesteren (Gld.)   143

Egge Knol en Xandra Bardet
Fremde im FrŁhmittelalter: Noord-Nederland   146

Ypie Aalders, Helle Molthof, Wieke de Neef en Reinder Reinders
Nagels en plaatjes uit Wijnaldum (Fr.). Aanwijzingen
voor Friese klinkerschepen in de vroege Middeleeuwen?   150

Jessica Grimm
Monnikenwerk   155

A. Jager
De Vischmarktpijp en de Brol te Leeuwarden (Fr.)   159

F. Vrede
Archeobotanisch onderzoek
van de beerput van de Latijnse School in Groningen (Gr.)   165

A. Jager
Kerkstraat 5Ė9 te Pingjum (Fr.)   171

V.R. Ridderbos en J.M. Bos
Laat 18e-eeuws pottenbakkersafval uit Joure (Fr.)   175