Paleo-aktueel 13
Archeologie in 2001
2002. 124 blz. Paperback. Ä10,60 
ISBN 9036717329

Bestellen

Inhoudsopgave

Voorwoord

H.T. Waterbolk
Van Giffen en De Ploeg 1918-1922

D. Stapert & L. Johansen
Een halve vuistbijl van Hemelum in Gaasterland (Fr.)

D. Stapert
Een geÔsoleerde Levallois-afslag van het Eeserveld (Ov.)

V. Rots, D. Stapert & L. Johansen
De Cheddar- en Creswell-spitsen van Zeijen (Dr.): 'projectielen' of messen?

J.N. Lanting, M.J.L.Th. Niekus & D. Stapert
Dateringen aan gecremeerd bot uit het Paleolithicum en vroeg-Mesolithicum: een ovenicht van de stand van zaken

M.J.L.Th. Niekus & H.R. Reinders
Vuursteenvindplaatsen; sporen van jager-verzamelaars
en vroege landbouwers in het Noord-Nederlandse landschap

M.J.L.Th. Niekus
Een mogelijke primaire vuursteenbewerkingsplaats uit Emmen (Dr.)

F.T.S. Brounen & M.J.L.Th. Niekus
Een 'exotische' vuurstenen bijl uit Glimmen (Gr.)

M.P. van Leusen & H. Feiken
Kapen op de kust. Aanvullend en voorbereidend
veldwerk in de Pontijnse regio, juli/augustus 2001

O.H. Harsema
De valkuilen van de verbeelding

P.A.J. Attema, A.J. Nijboer & M. Rooke
'Piccarreta 13' , een late bronstijdnederzetting
op de kust van Zuid-Latium (ItaliŽ)

H.A. Groenendijk & P. Vos
Vroege ijzertijdbewoning langs de Hunze bij Vierhuizen,
gem. De Marne (Gr.)

S.C. Elevelt
De dolia van Francavilla Marittima, Zuid-ItaliŽ

T.B. Volkers
De terra sigillata uit de terp Bruggeburen bij Winsum (Fr.)

G.J. de Roller
Een inheems-Romeins houten karndeksel
uit de Bullepolder, gemeente Leeuwarden (Fr.)

J. Hielkema
Een Romeinse spiegel uit een nieuw ontdekte terp in Dronrijp (Fr.)

M.C. Galestin
Romeinse lunulae of kleppermannetjes?

F. Vrede
Archeobotanisch onderzoek in 'De Hunze', gemeente Groningen (Gr.)

L. Sikking & R.J.T. Cappers
Eten in de woestijn: voedsel voor mens en dier
op doortocht in de Westelijke woestijn van Egypte

P.J. Baak
Leembouwarchitectuur in de binnendelta van de Niger, Mali

T. Looijenga
Twee recente runenvondsten
uit Nederland - met wellicht een Frankische connectie

A. Bakker
Een middeleeuwse schoen uit Bruggeburen, Winsum (Fr.)

M.J.M. de Wit
Archeologisch onderzoek in de kerk van Wittewierum,
gemeente Ten Boer (Gr.)