Paleo-aktueel 12
Archeologie in 2000
2001. 151 blz. Paperback. €10,60 
ISBN 9036714983

Bestellen

Inhoudsopgave

Voorwoord

D.Stapert
De verwarrende complexiteit van de Federmesser-traditie;
notities naar aanleiding van een monumentaal boekwerk

L. Johansen & D. Stapert
Vuurmakers uit het laat-Paleolithicum revisited

L. Johansen, M.J.L.Th. Niekus, D. Stapert & J.R. Veldhuis
Een mogelijke 'vuurmaker' uit Leek (Gr.)

D. Stapert & L. Johansen
Een stenenkring en een zwarte plek: het 'Cheddarien' van Zeijen (Dr.)

W. Prummel
Dierenvondsten uit het dal van de Tjonger
tussen Donkerbroek, Oosterwolde en Makkinga (Fr.)

H. Woldring, R. T.J. Cappers & Ç. Atakuman-Eissenstat
Palynologisch onderzoek in de Maras-Antep regio, Zuid-Turkije

H. Woldring
Hydrologie van de pingo 'Vagevuur' (Nietap, Dr.)
in het laat-Glaciaal en vroeg-Holoceen

P.A.J. Attema, T. de Haas, J. Huis in 't Veld, P.M. van Leusen & M. Rooke
SIBA2000, voorbereidend landschapsonderzoek in de Sibaritide

H. Feiken, M.J.L.Th. Niekus & H.R. Reinders
'Wetsingermaar'. Een neolithische vindplaats in de gemeente Winsum (Gr.)

A. KLoosterman
Zoeken naar TRB-boeren in de marke van Yde (Dr.)

A. Ufkes
Een bijzonder graf uit de Enkelgrafcultuur uit Leek (Gr.)

A. Ufkes
Midden-bronstijdaardewerk uit Emmen (Dr.)

J.M. Grimm
Botmateriaal van een bronstijdvindplaats aan de Weser bij Rodenkirchen

J.N. Lanting, W. Prummel & A.G.F.M. Cuijpers
Eindelijk de hond in de pot gevonden (Dr.)

P.A.J. Attema, A.J. Nijboer & B.M.J. Mater
Veldwerk op het strand tussen Nettuno en Torre Astura (Midden-Italië)

P. Fijma
Een survey in de vlakte van Soúrpi

F. Vrede
Archeobotanisch onderzoek van de 'Westerhaven' te Groningen (Gr.)

M.C. Galestin
Sigillata-stempel uit Winsum (Fr.)

H.A. Groenendijk
Een depotvondst uit de Romeinse tijd in de Appèlbergen, gem. Haren (Gr.)

A. Nieuwhof
Een wierde in Humsterland - de opgraving Englum (Gr.)

C. Tulp
Een zwaardriembeugel uit Englum (Gr.)

V.S. Olsen
Wodan in Wijnaldurn: de dubbelzinnige, iconologische boodschappen
van de beugelschijffibula van Wijnaldum- Tjitsma (Fr.)

H.R. Reinders
Acker Stratingh en Westerhoff.
Pioniers van het wierdenonderzoek in Groningen

J. Besteman
Een tweede Scandinavische zilverschat van Westerklief,
gem. Wieringen (N.H.)

A. Jager
Een blik op middeleeuws Kampen (Ov.)

L. Hacquebord
Archeologische verkenningen in de monding
van de Noordelijke Dvina in het noorden van Rusland

M.J .M. de Wit
Een aanvullend archeologisch onderzoek
naar het Huis te Peize, gemeente Noordenveld (Dr.)

P.B. Kooi
Don Quichotte in Exloo (Dr.)