Paleo-aktueel 11
Archeologie in 1999
2000. 120 blz. Paperback. €10,60 
ISBN 903671298X

Bestellen

Inhoudsopgave

Voorwoord

L. Johansen, J.N. Lanting, R.C.G.M. Lauwerier,
M.I.L.Th. Niekus, D. Stapert & I.-L.M. Stuijts

Een Federmesser-vindplaats bij Doetinchem (Gld.):
natuurwetenschappelijk onderzoek

M.J.L.Th. Niekus, Y. Loff & D. Stapert
Klingen van Rijckholt-vuursteen uit Overijssel en Gelderland

A.L. Brindley
Meer aardewerk uit D6A/Tinaarlo (Dr.)

M.J.M. de Wit
Graven op de Noordbargeres te Emmen (Dr.)

L. Hacquebord & J. de Korte
Een biologisch-archeologische verkenning
van de noordkust van Peary Land, Groenland

P.A.I. Attema & J. Weterings
Francavilla Marittima, het nederzettingsonderzoek in 1999

L. Sikking
Bewoning op en rond de Zuidoostpoort van Nieuw Halos (260-240 v.Chr.)

W. Prummel
Kokkels uit de baai van Soúrpi (Griekenland);
indicatoren voor zeemilieu en bevolkingsdruk

O.H. Harsema
Het gelijk van Picardt: ontwikkelingen in de gedachtenvorming
over Celtic fields in Nederland, in het bijzonder bij Van Giffen

E. van Joolen & H. Woldring
Emmertarwe (farro), tamme kastanje en de 'marcite' van Norcia in Italië

F. Veenman & H. Woldring
Maquis in de Murge

G.J. de Roller & W.J. Kuijper
Van zaad naar cocon

J.J. de Jong
De ROB veranderd en verandert

M.C. Galestin
Augusteïsche munten uit een Friese terp:
vroeg-Romeinse munten uit de opgraving Winsum- Bruggeburen (Fr.)

H.A. Groenendijk
Een bronsdepot uit de eerste eeuw te Wedde (Gr.)

I.-L.M. Stuijts & J.B. de Voogd
Romeinen te Lienden (Gld.)

J. Bazelmans & D.A. Gerrets
Project Noordelijk Westergo (Fr.). De opgravingen
van de terprestanten van Dongjum-Heringa (1998) en Peins-Oost (1999)

E. Taayke
Had koning Clovis klei aan de voeten?

M.J.M. de Wit
Een nederzetting uit de 2e/3e eeuw langs de Frieslandweg te Emmen (Dr.)

H.A. Groenendijk, J. Molema & C. Tulp
Middeleeuwse metaalvondsten uit Groningse wierden: een eerste aanzet

C. Tulp & N. Meeks
Onderzoek naar de Wijnaldum-matrijs (Fr.)

A. Ufkes
Stadskernonderzoek aan de Eewal, Leeuwarden (Fr.)

H.J. Moltmaker
Friese muntslag in het Groningse:
de Reiderschans aan het einde van de 16e eeuw

L. Hacquebord, F. Steenhuisen, H.J. Waterbolk & W. Prummel
Archeologisch onderzoek rond de Bellsund, Spitsbergen

N. Karstkarel
De invloed van permafrostdegradatie op infrastructuur in het Usa-bassin