Paleo-aktueel 9
Archeologie in 1997
1998. 124 blz. Paperback. Ä10,60 
ISBN 9036709458
Bestellen

Inhoudsopgave

L. Johansen & D. Stapert
Een gezin met drie vuursteenbewerkers:
de refitting-analyse van Oldeholtwolde (Fr.)

O. de Graaf, L. Johansen & D. Stapert
Drie jongpaleolithische vindplaatsen in noordelijk Drenthe

M.J.L.Th. Niekus, D. Stapert & L. Johansen
Een Federmesser-vindplaats bij Doetinchem (Gld.),
met vijf retouchoirs rond een haard

M.J.L. Th. Niekus & H.A. Groenendijk
Mesolithisch onderzoek in de Wildervanksterdallen (Gr.)

J.T. Zeiler
Kleine knagers in het neolithicum.
Resten van woelmuizen als informatiebron bij landschapsreconstructies

M. Kleibrink & M. Sangineto
De franjestijl & Co. Over mat-beschilderd aardewerk
uit de altaaras op de 'Timpone della Mot ta', Francavilla Marittima

M.J. Haagsma
Baubo in de put. Resultaten van de opgravingen in Huis 9 in Halos, 1997

H.R. Reinders & A.H. Kloosterman
Hellenistische muntvondsten uit Nieuw HaIos

P.A.J. Attema
Romeinse kolonisatie ten zuiden van Rome (4), veldverkenningen
in het hoogland van de Romeinse kolonie Setia (Centraal-ItaliŽ)

R. Cappers
Perziken en pepers in de woestijn: voedsel en handel in Romeins Berenike

T. Looijenga
De naam van de Bataafse god Hercules Magusanus

A.M. Bakker
Een smid in het kamp: Romeinse ijzeren wapens
van het Kops Plateau te Nijmegen (Gld.)

J.M. Bos, M.J.L.Th. Niekus, J. Scheffer & T.B. Volkers
Opgraving Winsum-Bruggeburen: Romeinen in Friesland!

J. Bazelmans
De Friezennaam en het laatromeinse bewoningshiaat
in het noordelijk kustgebied

M. Huisman
Over oude en nieuwe Friezen, vanuit het perspectief van de metaalvondsten op de terp Tjitsma, Wijnaldum (Fr.)

W. Prummel
Dieren als grafgiften op vroegmiddeleeuwse brandstapels in de terpen

H. Halici
Gebruiksvoorwerpen van been en gewei
uit de terp Tjitsma, Wijnaldum (Fr.)

H.A. Groenendijk & G.J. de Langen
Gods hof als bewaarplaats. Vooronderzoek
naar de middeleeuwse kerk van Oldekerk, gem. Grootegast (Gr.)

H.A. Groenendijk & J. Molema
Een middeleeuws steenhuis op het bedrijventerrein
'De Gouden Driehoek' te Zuidbroek (Gr.)

M.J.L.Th. Niekus, C. Tulp, J.M. Bos & J.H. Zwier
Een terpje in Harlingen, gemeente Harlingen (Fr.)

F.E. Vrede
Archeobotanisch onderzoek in Lieuwerderwolde (Gr.)

A. Jager
Een aanzet tot een archeologische inventarisatie
van het Zuidertrimdeel (Fr.)

A. Ufkes
Evaluatie van een monument, kloosterterrein Selwerd (Gr.)

J.L. van Beek & A. Ufkes
Fysisch-antropologische studie van 'Charlie', het skelet van Selwerd (Gr.)

A. Jager
Van schuur tot stadshuis:
onderzoek aan pand Zilverstraat 10 te Franeker (Fr.)

A. Ufkes
Een nieuw licht op de reconstructie
van het blokhuis van Stavoren, gemeente Nijefurd (Fr.)

P.B. Kooi
Stichtelijke beelden

S. Bottema
Over het gedrag van lokganzen