Paleo-aktueel 8
Archeologie in 1996
1997. 131 blz. Paperback. Ä10,60 
ISBN 9036706327
Bestellen

Inhoudsopgave

L.J.M. van Es & K. Walch
Een vondst van reuzenhert bij Delfzijl (Gr.)

G.J. Bartstra
Het Toaliaan

D. Stapert & L. Johansen
Het ANALITHIC-project en de werktuigen van Oldeholtwolde (Fr.)

D. Stapert & G.R. Boekschoten
Ruimtelijke patronen rondom de haard van Oldeholtwolde (Fr.)

L. Johansen & D. Stapert
Vuurmakers uit paleo-Eskimonederzettingen in West-Groenland

M.J.L. Th. Niekus, J.P. de Roever & J.L. Smit
Een vroeg-mesolithische nederzetting met tranchetbijlen bij Lageland (Gr.)

S. Bottema & A. Walsweer
De hazelaar, gesponsord door het klimaat of door de mens?

H. Buitenhuis
Asikli HŲyŁk: vroege domesticatie en veeteelt

J.N. Lanting & A.L. Brindley
Dateringen voor oorsprong en verspreiding van de Europese boomstamkano

J.N. Lanting
Het zogenaamde hunebed van Rijs (Fr.)

A.L. Brindley
Het gebruik van megalietgraven in Noord-Nederland

A.D. Neves
Espinha Megalithische monumenten
in …vora-Reguengos de Monsaraz (Port.)

F .A. Veenman
Landevaluatie in de Pontijnse regio (Zuid-Latium, ItaliŽ), dateringsproblemen rond een bronstijd-akkerbouwfase

M. Kleibrink
Weven voor de godin: een labyrint

M. Essink
De vondstcontext van bronzen speerpunten,
dolken, zwaarden, messen en hals- en armringen uit Noord-Nederland

M.J.M. de Wit
Een aantal bijzondere Drentse grafvondsten
uit de vroege en midden-ijzertijd

W. Prummel & M.C.V. Vink
Dierenbotten uit Argos op het voormalige BAl in Groningen

E.J. Drost
Nederzettingen en landschap
in het stroomgebied van de Astura, Zuid-Latium, ItaliŽ

P.A.J. Attema, A.J. Nijboer & G.J.M. Van Oortmerssen
Romeinse kolonisatie ten zuiden van Rome (3), het aardewerkonderzoek

Y. Dijkstra, H.R. Reinders, V. Rondiri & Z. Malakasiůti
Van Duivelsberg tot Rode Rots: de survey van 1996
in de vlakte van Almiros (Griekenland)

H. Woldring, R.T.J. Cappers & H.R. Reinders
Veldwerk in de vlakte van AntiochiŽ

S. Bottema, A. Sarpaki, H.R. Reinders & N. MacGillavry
MinoÔsch Kreta en de uitbarsting van Santorini

J.M. Bos, J. Scheffer & J.H. Zwier
Een terpzool bij Rewert (gem. Littenseradiel, Fr.)

C. Vermeeren & J. Schelvis
Ondernemers in archeologie.
Een factor van belang binnen het Nederlandse archeologische bestel

J.T. Zeiler
Offers en slachtoffers. Faunaresten
uit de Fortunatempel te Nijmegen (2e eeuw n.Chr.)

J.M. Bos & A.J. Nijboer
Koninklijke patronage: de edelsmid van Wijnaldum (Fr.)

A.J. Nijboer & C. Tulp
De vloer van een smidse te Wijnaldum (Fr.)

D.A. Gerrets
Waarom was de eigenaresse
van de fibula van Wijnaldum een koningin?

H.A. Groenendijk, P.B. Kooi & M.J.L. Th. Niekus
Een Olde Hof te Haren (Gr.)

A. Jager
Camminghaburg te Leeuwarden en Dekemastate te Jelsum (Fr.)

A. Ufkes
Het archeologisch onderzoek
van het 'Blokhuis' te Stavoren, gem. Nijefurd (Fr.)

J.M. Bos & G.J. de Langen
Prospectie, tussen drijfzand en beleid: Stavoren (gem. Nijefurd, Fr.)