Paleo-aktueel 7
[Archeologie in 1995]
1996. 116 blz. Paperback. 10,60 
ISBN 9036706327
Bestellen

Inhoudsopgave

D. Stapert
Vuistbijlen: raadselachtige werktuigen uit de Oude Steentijd

M.J.L.Th. Niekus
Het middenpaleolithische vondstcomplex van Nieuwegein (Utr.)

D. Stapert
Een veldarcheoloog te fiets: Jan Klaas Boschker (1935-1995)

D. Stapert & G. Boekschoten
'The answer is blowing in the wind':
naar dynamische modellen van steentijdnederzettingen

L. Johansen & D. Stapert
Compacte vuursteenconcentraties:
werd er iets gemaakt of iets weggegooid?

J.M. Pasveer & G.J. Bartstra
Naalden in de hooiberg.
Verslag van een opgraving in Kria, de Vogelkop, Irian Jaya, Indonesi

R. Bakker
Op weg naar een nieuwe visie op de landnam?

J. Schoneveld
Een transhumance in Egypte

O.H. Harsema
De bronstijd als spiegel voor modern Europa:
gezochte vergelijking of gouden greep?

P.B. Kooi
Nederzettingssporen uit bronstijd en ijzertijd op de Daalkampen te Borger (Dr.)

M.C. Galestin & M. Kleibrink
Wijgeschenken voor de godin

O.H. Harsema
Het dwarshuis, een eigen Noordwesteuropees bouwprincipe, en zijn betekenis

Y. Dijkstra, R. Reinders, V. Rondiri & S.J. Tuinstra
De zuidoostpoort van Hellenistisch Halos

A. Bakker & R. Reinders
Tetradrachmen en tetrobolen; een muntvondst in Nieuw Halos

W. Prummel
Van beesten, bikkels en weekdieren:
zes huizen in Hellenistisch Halos (Griekenland)

P. Attema
Romeinse kolonisatie ten zuiden van Rome (2): de Albano survey

J.M. Bos & A. Jager
Een terpzool in Goutum (Fr.): weer raak

D.A. Gerrets, A. Heidinga & J. de Koning
Over oude en nieuwe Friezen.
De komst van migranten naar de terp Tjitsma bij Wijnaldum (Fr.)

J.M. Bos & J. Zijlstra
Middeleeuwse fibulae: Wijnaldum in fries perspectief

P.B. Kooi
Bedum (Gr.), wierde, veendorp, dijkdorp?

P.B. Kooi
Huisinge, een erf in het middeleeuwse Peelo (Dr.)

J.M. Bos, Y. Dijkstra & J.P. de Roever
Minnemastraat, Leeuwarden (Fr.): de stadsterp Nijehove-Zuid

O.H. Harsema
Het raadsel van de grote gaten van Schipborg (Dr.) na 75 jaar opgelost?

A. Ufkes
Archeologie en cultuurhistorie van de essen in de provincie Drenthe

J.M. Bos & G.J. de Langen
Vooronderzoek naar het blokhuis van Staveren (Fr.)

J.T. Zeiler
Een kalkoense hen en ander gevogelte uit Den Haag

H. Buitenhuis & A.F.L. van Holk
Botten aan boord