Paleo-aktueel 6
Archeologie in 1994
1995. 141 blz. Paperback. Ä10,60 
ISBN 903670510X
Bestellen

Inhoudsopgave

D. Stapert
De vuistbijl van Oldeholtwolde (Fr.)

L. Johansen & D. Stapert
"Vuur-stenen" in het laat-Paleolithicum

H. Woldring
Palynologische aanwijzingen voor akkerbouw
in het 10e millennium BP in Centraal-AnatoliŽ?

B. Boekschoten & D. Stapert
Tijd slijt

D.L. Bekker
Leang Burung 2: 10.000 jaar continue bewoning?

A.L. Brindley
Datering van bouw en gebruik
van de Papeloze Kerk (D49), op grond van het aardewerk

A. Ufkes
Een bijzondere scherf uit Kolhorn (N.-H)

J. Hielkema
Een onderzoek naar de vondstcontext
van de bronzen bijlen die in Noord-Nederland zijn gevonden

O.H. Harsema
Een bronstijdhuis gebouwd bij Emmen

H.A. Groenendijk & W.A. Casparie
XXVII (Bou) Hasseberg (Gr.). Een daloversteek in een Westerwoldse "ril"

J.M. Bos, J. Scheffer, E. Taayke & H.T. Waterbolk
De kolonisatie van de Friese klei:
opgraving Wommels-Stapert (gem. Littenseradiel, Fr.)

O.H. Harsema
Nieuwe ijzertijdontdekkingen onder het oude bouwland van Dalen (Dr.)

J.M. Pasveer
Archeologisch onderzoek in Irian Jaya.
Verslag van een eerste oriŽnterende reis

G.J. de Langen
Archeologische terreinwinst.
Pleidooi voor archeologische erfgoedplanning in Friesland

G.J. de Langen, H. Hommes, T.M. Perger, S. Wentink & M.H. Wispelwey
Tussen beleid en wetenschap.
Tussentijds bericht over het project Bescherming op maat

J.M. Bos
Terpzolen

P. Attema
Romeinse kolonisatie ten zuiden van Rome; de Sezze survey ItaliŽ

ZoÔ Malakasioti, Vasso Rondiri & Reinder Reinders
Groninger bijdrage aan Griekse monumentenzorg

J. Scheffer
Archeologische veldverkenning in het ruilverkavelingsgebied Wommels (Fr.)

J. Schelvis
Mijten op de achtergrond. Belang, definitie en mogelijke
herkomst van de achtergrondfauna in subfossiele mijtenfauna's

A.T. Clason
Het Jacobschaap, een oud Nederlandse ras?

R. Bakker
Stuifmeel van veldzuring en schapezuring:
aanzet tot ecologische en archeologische interpretatie

A.D. de Vries & S. Bottema
De paleohydrologie van het Reestdal (Dr.)

M.C. Galestin
Egyptisch godinnenpaar op Groninger wierde?

J. Bandel, A. Brennan, H. Halice, K. van der Meulen, J. Nicolay, M. Rooke, E. van der Schaft, J. Veldhuis & M. Wiggers
Speurtocht naar de vindplaats van"het meisje van Yde" (Dr.)

S. Bottema
Het ontstaan van het veentje van het meisje van Yde (Dr.)

S. Bottema
Het oppervlaktemonster: de relatie tussen stuifmeelregen en vegetatie

T. Looijenga
Toch runen uit Wijnaldum (Fr.)?

A.G.F.M. Cuijpers
Fysisch antropologisch onderzoek van de crematie van Wijnaldum (Fr.)

A.G.F.M. Cuijpers, H.A. Groenendijk & P.B. Kooi
Een grafveld uit de vroege middeleeuwen bij Lellens (Gr.)

E. Knol
Een nieuw ontdekt vroegmiddeleeuws grafveld: Ulrum-de Capel (Gr.)

J.W. Boersma
Een "inkijkoperatie" in de wierde Heveskes (Gr.)

A. Jager
Twaalfde-eeuwse bewoningssporen te Suameer (Fr.)

A. Zwart
Thesinge (Gr.) via de boor: veen, klei, woudgrond en het klooster Germania

P.B. Kooi
Op ieder potje past een deksel

J. Molema
Een steenhuis te Midwolda (Oldambt, Gr.)

B. Huizenga & A. Jager
Onderzoek naar de diaconie van Oost-Vlieland

J.M. Bos, J.M. Pasveer & T.B. Volkers
Uit de illegale snijkamer? Vondelingen uit Hindelopen (Fr.)

A.F.L. van Holk
Thuishaven Groningen