Paleo-aktueel 5
[Archeologie in 1993]
1994. 156 blz. Paperback. Ä10,60 
ISBN 9036704200
Bestellen

Inhoudsopgave

J.R. Beuker & M.J.L.Th. Niekus
Het midden-paleolithicum van Noord-Nederland

R.H.P. Lutgerink
Warme ijstijden?!

G.-J. Bartstra
Postmodern naar Pompanua

M.J.L.Th. Niekus & D. Stapert
Een vindplaats van de overgang
laat-paleolithicum/mesolithicum bij Oudega (Fr.)

G.R. Boekschoten & D. Stapert
"Rings & sectors": een computerprogramma voor ruimtelijke analyse

G.L.G.A. Kortekaas & M.J.L.Th. Niekus
Een vindplaats uit het vroegere mesolithicum
in de Hooilandspolder, gemeente Slochteren (Gr.)

S. Bottema & H.R. Reinders
Door het land der Skipetaren

R. Bakker
Het Gietsenveentje, gemeente Gieten (Dr.): unicum of probleemgeval?

J.N. Lanting
Het na-onderzoek van het vernielde hunebed D31
a bij Exlo (Dr.)

J.J. Hekman
Nieuw archeologisch onderzoek op Syros (Griekenland)

Jose Luis Sanz Bretůn & J. Schelvis
De mijten (acari) uit PeŮalosa en Cerro de la Cruz
(Spanje) en Halos (Griekenland)

M. Maaskant-Kleibrink
Een voorlopig verslag van de opgravingen
op de "Timpone della Motta", Francavilla Marittima, CalabriŽ

B.J. Haagsma & P. Attema
Het Casa di Angelina, een traditionele boerderij
bij de opgraving te Francavilla Marittima (CalabriŽ, ItaliŽ)

J. Bouma & W. Prummel
Potten en botten: offergebruiken in Midden-ItaliŽ

Y. Dijkstra
De opgravingscampagne 1993 in Hellenistisch Halos

O.H. Harsema
Zes dagen in juni op de es van Noordbarge (Dr.)

G.J. de Langen, T. Perger, W. Prummel,
J. Schelvis, E. Taayke, J. Willemsen & M. Wispelwey

Een korte verkenning te Bolland bij Lions (Fr.)

J. Feye
 Uzita, een Romeins stadje (TunesiŽ)

A.T. Clason
Het ongehoornde rund in de Nederlandse kuststreken

D.L. Bekker
Faunafragmenten van twee terpjes nabij Emden (Duitsland)

E. Taayke
De Groningse tongval anno 94

Y. Sablerolles
De glasvondsten van Wijnaldum

G.J. de Langen, J. Orbons,
T. Perger, J. van der Vaart & M. Wispelwey

Onderzoek naar de kerk op 't Olthof van Akmarijp (Fr.)

P.B. Kooi, K. Klaassens & J.H. Zwier
Bewoningssporen langs de Zeemsloot
bij Westeremden, gemeente Loppersum (Gr.)

H.T. Waterbolk
In de ban van Banlo

P.B. Kooi, K. Klaassens & J.H. Zwier
Een onbekend steenhuis te Heveskes (Gr.)

A. Jager
Middeleeuwse adelshuizen in Friesland

P. Baks
De citadel van de hertog van Alva in de stad Groningen, 1569-1577

B. Havinga & A. Ufkes
De opgraving aan de Reitemakersrijge te Groningen

A.F.L. van Holk
Vergelijking van de archeologische inventaris
van de Groninger tjalk "De Zeehond" met schriftelijke
scheepsinventarissen uit het einde van de 19e eeuw

P.B. Kooi
Een brief met gevolgen

D.C. Brinkhuizen
Het dieet van de otter (Lutra lutra)
in twee voormalige ottergebieden in Friesland

S. Bottema
Het lam gods is een Fries melkschaap

P. Cleveringa, A. Bosch, S. Bottema, R. Cappers & H.A. Groenendijk
De moeraskalk van Wildervank (Gr.)