Paleo-aktueel 3
[Archeologie in 1991]
1992. 144 blz. Paperback. €10,60 
ISBN 9036702984
Bestellen

Inhoudsopgave

G.-J. Bartstra
Het BAI op Sumatra: een kort bezoek en geen Homo erectus

J. Molema et al.
Mammoetvondsten uit Orvelte, gemeente Westerbork (Dr.)

J. Schelvis
Mijten en mammoeten

D. Stapert
Een bladspitsfragment van de Aardjesberg (Hilversum, N.H.): 
bewoning tijdens het midden-pleniglaciaal?

D. Stapert
Een biface partiel in de collectie Vermaning van het Drents Museum

Y. Dijkstra, M. Niekus & D. Stapert
Het onderzoek van de Ahrensburg-vindplaats te Oudehaske (Fr.) in 1991

O.H. Harsema
Het eerste broodje vlees: 
gedachten over de oorsprong van de agrarische bestaanswijze

H. Buitenhuis
Archeozoölogisch onderzoek bij de zee van Marmora, Turkije

W.A. Casparie, J.G. Streefkerk & R.J. Zandstra
De neolitische veenweg van Nieuw-Dordrecht (Dr.). 
Een archeologisch monument op de helling

J.N. Lanting
Aanvullende
14C-dateringen

J. Jelsma
Een archeologische inventarisatie in Drenthe

Y. Dijkstra
Een archeologische inventarisatie 
in ruilverkaveling Laaghalen en EOT De Haar (Dr.)

P.B. Kooi
Bierum (Gr.), Driestromenland

C.M. Haverkort & J.M. Pasveer
Geautomatiseerde opslag en bewerking van gegevens 
met betrekking tot menselijk skeletmateriaal

A.T. Clason & L. van Es
De oeros - Bos primigenius - van Britsum

E. Taayke & E. Knol
Het vroeg-middeleeuwse aardewerk 
van Tritsum, gem. Franekeradeel (Fr.)

J.C. Besteman, J.M. Bos & H.A. Heidinga
Wijnaldum en Friesland in de vroege middeleeuwen: 
een opgraving in socio-politiek perspectief

J.C. Besteman, J.M. Bos & H.A. Heidinga
De organisatie van de terpopgraving bij Wijnaldum (Fr.)

T. Looijenga & J. Zijlstra
Een gouden hanger met runeninscriptie uit Wijnaldum (Fr.)

S. Bottema
De lijkwade uit Turijn. Het palynologisch onderzoek

A. Verhoeven
Productie van kogelpotten in Friesland

W. Prummel
Resten van dieren van het "Ol Kerkhof" te Scheemda (Gr.)

A. Mennens-van Zeist
Groningen als handelscentrum in de latere middeleeuwen

G.L.G.A. Kortekaas, A. Mennens-van Zeist,
B. Havinga, K. Helfrich, R. Koning & M. Staal

Graven aan de rand van Groningen (Gr.)

V.T. van Vilsteren
De 14e-eeuwse schatvondst van Coevorden (Dr.)

J.T. Zeiler & D.C. Brinkhuizen
Faunaresten uit een turfschip

D.C. Brinkhuizen
Ansjovis voor Batavia

A.F.L. van Holk
Het gebruik van de ruimte aan boord van een binnenschip

S. Bottema
De bedreiging van wilde stamvormen door van hen afgeleide huisdieren