Paleo-aktueel 2
[Archeologie in 1990]
1991. 151 blz. Paperback. €10,60 
ISBN 9036702518
Bestellen

Inhoudsopgave

G.-J. Bartstra
Het BAI op Sulawesi: verkenningen in de Walanae vallei

S. Bottema, H.A. Groenendijk & E. Mook-Kamps
Archeologisch en palynologisch onderzoek 
van een pingo te Wildervank (Gr.)

D. Stapert
Het onderzoek van de Ahrensburg-vindplaats te Oudehaske (Fr.) in 1990

E. Kramer
Mesolithische vondsten bij Egbertsgaasten (Fr.)

S. Bottema, F. Bottema & N. Bottema-Macgillavry
De exploitatie van een infrastructureel traag ecosysteem: 
het verzamelen van wijngaardslakken

P. Kroezenga, J.N. Lanting, R.J. Kosters, W. Prummel & J.P. de Roever
Vondsten van de Swifterbantcultuur uit het Voorste Diep 
bij Bronneger (Dr.)

J.N. Lanting & S. Bottema
Aanwijzingen voor een pre-Trechterbekerlandnam 
in het Gietsenveentje, gem. Gieten (Dr.)

A.T. Clason
De radius-beitels van Ilipinar (Turkije)

E. Drenth & A.E. Lanting
De chronologie van de Enkelgrafcultuur in Nederland: 
enkele voorlopige opmerkingen

H.A. Groenendijk
Grafheuveld op de Onstwedderholte (gem. Stadskanaal, Gr.)

B. Raftery & W.A. Casparie
Houten veenwegen in Ierland

I.-L. Stuijts
Kinderoffers in de Tophet (Carthago); houtskoolonderzoek

J.M. Pasveer
Foudgum (Fr.) in de Romeinse tijd

O.H. Harsema
Wat Amerika ons kan leren: over 19e-eeuwse 
landschapsschilderijen en ethno-ecologische geschiedschrijving

R. Neef & S. Bottema
Mest als bron voor verkoold plantaardig materiaal 
uit opgravingen in het Nabije Oosten. Waarnemingen en experimenten

J. Molema
Archeologische verkenningen 
in de landinrichtingsgebieden Achtkarspelen, Eestrum en Drachten (Fr.)

A. Efstathíou, Z. Malakasióti & H.R. Reinders
Een survey in het gebied ten noorden van Hellenistisch Halos (Griekenland)

Y. Dijkstra
De archeologische ruilverkaveling De Bjirmen (Fr.)

W. Prummel & E. Knol
Strandlopers op de brandstapel

J.M. Bos & J. Zijlstra
Nieuwe fragmenten van de "koninklijke" spang van Wijnaldum (Fr.)

T. Looijenga
De runeninscriptie van Doijum (Fr.) echt of vals?

W.A. Casparie
Houtgebruik in het vroeg-middeleeuwse grafritueel in Noord-Nederland

P.B. Kooi, K. Klaassens & J.H. Zwier
De wierde De Weer bij Stedum (Gr.)

J.M. Bos, J.K. Boschker, A. Jager & D.M. Visser
Een terpje en een wier in Bons, bij Sneek (Fr.)

C.R. Jager
Veenterpen in Neerwolde (Gr.); het aardewerk van terp nr. 3

H.A. Groenendijk
Middeleeuwse bedijking aan de rand van de Dollard bij Zuidbroek (Gr.)

J. Molema
Kerken in de voormalige Dollardboezem (Gr.)

H.T. Uytterschaut
De menselijke skeletten uit Scheemda (Gr.)

G.L.G.A. Kortekaas
Opgraving Wolters-Noordhoffcomplex te Groningen (Gr.)

J.T. Zeiler & J. Schelvis
Veren, mijten en een luis

A. Jager
Het kapittelhuis te Leeuwarden (Fr.)

W.A. Casparie & J. Schoneveld
Een pseudo-leienboekje van het Martinikerkhof in Groningen (Gr.)

P. Baks
De burcht van graaf Edzard in de stad Groningen, 1506 - 1514

J. Schelvis
Een ei hoort erbij... Parasieten in en op 
de 17e-eeuwse bewoners van het Martinikerkhof in Groningen (Gr.)