Paleo-aktueel 1
[Archeologie in 1989]
1989. 135 blz. Paperback. Ä10,60 
ISBN 9036701864
Bestellen

Inhoudsopgave

Inleiding

G.J. Bartstra
Het BAI op Java: verkenningen in het pleistoceen van Sangiran

A.M.P. Kersten
De epipaleolithische hoefdieren van Ksar 'Akil, Libanon

D. Stapert
Een vindplaats van de Ahrensburg-traditie bij Oudehaske

H.A. Groenendijk & J.L. Smit
Nieuwe Pekela: mesolithisch onderzoek op site-niveau 
in de Groninger VeenkoloniŽn

J.T. Zeiler
ArcheozoŲlogisch onderzoek 
van de laat-neolithische vindplaats Kolhorn (N.-H.)

S. Bottema, H. Woldring & W. van Zeist
Op zoek naar de wilde stamvormen van domesticaten

S. Bottema & H. Woldring
Laat-Quartaire vegetatiegeschiedenis van Noord- en Noordwest-Turkije

D.J. de Groot
Het hunebed D9 te Noordlo (Dr.)

P.B. Kooi, G. Delger & K. Klaassens
Vlakgraven en grafheuvels op het Huidburgsveld bij Dalen (Dr.)

J.N. Lanting A. Ufkes
Klokbekervondsten bij Dalen (Dr.)

H.R. Reinders
Het onderzoek van een huis in Hellenistisch Halos

O.H. Harsema
Het Drents Museum en de internationale archeologie in de vorige eeuw

J.W. Boersma & E. Taayke
Eenumerhoogte (gem. 't Zandt, Gr.)

J.W. Boersma & A. Ufkes
Onderzoek Amsweer-Holeweg (gem. Delfzijl, Gr.)

P.B. Kooi, G. Delger & K. Klaassens
Een verkennend onderzoek op de Westakkers te Dalen (Dr.)

D.C. Brinkhuizen
Een wervel van een zeldzame vissoort 
uit de Romeinse haven van Velsen 1 (N.-H.)

E. Knol, E. Kramer & G.J. de Langen
De verkenning van het vroeg-middeleeuwse 
grafveld van Oosterbeintum (Fr.)

H.T. Uytterschaut
De menselijke skeletresten uit Oosterbeintum (Fr.)

W. Prummel
Het paardegraf en de hondegraven van Oosterbeintum (Fr.)

H.A. Groenendijk
Middeleeuwse veennederzettingen in Noordoost-Groningen

M. Dembela & J.D. van der Waals
Archeologisch onderzoek in de Binnendelta van de Niger

J. Schoneveld
De tweede fase van de opgraving Martinikerkhof Groningen (Gr.)

J. Schelvis
Mijten (Acari) op het Martinikerkhof te Groningen

J. Molema
Het 'Ol Kerkhof' te Scheemda (Gr.); tussentijds verslag van een opgraving

K. Anderson & E. Kramer
Onderzoek op het Dekema-terrein te Baard (gem. Littenseradiel, Fr.)

A. Jager
Stadskastelen in Leeuwarden

P.B. Kooi, J.H. Zwier en J. Molema
Een proefopgraving op het terrein 
van de voormalige havezate Entinge te Dwingeloo (Dr.)

P. Baks
Weerdenbras, een laat-middeleeuwse versterking in de provincie Groningen

A.T. Clason
Het vijfde internationale Theriologen-congres

F. Spieksma & S. Bottema
Pollenregen en pollenneerslag